Program razvoja podeželja

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje

Projekt: Nakup novih strojev

Naziv ukrepa: Razvoj kmetij in podjetij
Podukrep M6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
Operacija: Nakup opreme strojev in naprav
Namen podpore: podpora naložbam v ustanovitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju

Cilji podukrepa:
- vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju
- izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju
- krepitev podjetništva na podeželju

Cilji projekta:
- razvoj dejavnosti podjetja na podeželju
- povečanje števila zaposlenih
- varovanje okolja
- podnebne spremembe in prilagoditev nanje

Rezultati projekta:
- nova tehnološka oprema, ki zagotavlja večje zmogljivosti proizvodnje
- 1 nova zaposlitev
- zmanjšanje vplivov na okolje
- energetska učinkovitost tehnološke opreme

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj.
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.